Nasza strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz w celu dopasowania usług i treści do oczekiwań użytkowników.
Więcej informacji znajduje się w polityce prywatności i regulaminie serwisu.
Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację regulaminu i polityki prywatności.

zamknij

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA O DANYCH OSOBOWYCH
- ZAKUP, REZERWACJA BILETU ONLINE NA WYDARZENIA ORGANIZOWANE PRZEZ MCK

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury z siedzibą w Bełchatowie, Pl. Narutowicza 1A, 97-400 Bełchatów zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2. Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest Katarzyna Leśniak, e-mail: katarzyna.lesniak@mckbelchatow.pl, tel. 0446350048

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
a) w celu rejestracji konta i obsługi transakcji zakupu biletu online na wydarzenia organizowane przez MCK.
b) w celu rejestracji konta i obsługi transakcji rezerwacji biletu online na wydarzenia organizowane przez MCK
c) w celu promocji oferty działań realizowanych w MCK

4. Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

a) procesorom w związku ze zleconymi przez Administratora działaniami realizowanymi w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych.
b) podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
zgoda, realizacja zadań własnych MCK wynikających z Statutu MCK i ustawy o działalności instytucji kultury, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

6. Podanie danych jest niezbędne w zakresie celu określonego w punkcie 3 podpunkt a) b) do dokonania rezerwacji lub zakupu biletu online na wydarzenia organizowane przez MCK, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest dokonanie rezerwacji lub zakupu bieltu online na wydarzenia organizowane przez MCK; w zakresie celu określonego w punkcie 3 podpunkt c) do realizacji działań promujących działalność MCK , w przypadku nie podania danych niemożliwe  jest  otrzymanie drogą mailową informacji promujących ofertę działań realizowanych przez MCK.

7. Posiada Pani/Pan prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu, w jakim Pan/Pani  korzysta  z usług, obowiązuje do jej odwołania.

Dostęp do danych osobowych  jest możliwy: drogą e-mail, bezpośrednio w siedzibie MCK, korespondencyjnie na adres siedziby MCK.

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji wydarzenia, na które dokonano rezerwacji lub zakupu online biletu a po jego zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych lub odwołania zgody, w zależności od tego który z tych okresów nastąpi później.

Fundusze Europejskie Program Regionalny Fundusze Europejskie Program Regionalny